La Federació Catalana de Ciclisme posa a l’abast dels usuaris de la bicicleta la TARGETA BICI, una assegurança de Responsabilitat Civil per tal de cobrir els danys, i, els perjudicis ocasionats a tercers mentre es condueix la bicicleta, tant per la via pública com per recintes tancats.

La TARGETA BICI va adreçada al ciclista de lleure i al ciclista urbà, i en general, a qualsevol persona que utilitza la bicicleta més o menys regularment i i vol tenir la tranquil·litat d’estar cobert per una assegurança de responsabilitat civil vers tercers, persones, vehicles, animals domèstics o espais urbans.

La TARGETA BICI NO és una Llicència Esportiva; aquelles persones que fan un ús esportiu de la bicicleta i que vulguin participar a marxes o pedalades ciclistes és recomanable que es treguin una Llicència Esportiva a través d’un Club afiliat a la Federació Catalana de Ciclisme.

Per més informació clic AQUÍ