NOVES MESURES FINS EL DIA 17/01/21

Comunicat: Actualització sobre les noves restriccions (gener 2021)

 El Govern de la Generalitat de Catalunya va publicar el darrer dia 4 de gener al DOGC 8309  la Resolució SLT/1/2021  per la qual “es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya“, que afecten a la pràctica esportiva i que tindran vigència fins el proper 18 de gener.

Per les seves afectacions a la pràctica de l’esport, es destaquen les següents mesures:

El perímetre de mobilitat per a la pràctica esportiva es limita al terme municipal de residència i limítrofs, de forma individual o en grups màxims de 6 persones. Es segueix mantenint la limitació a la mobilitat entre les 22h i les 6h de dilluns a diumenge.

Autorització per entrenaments i participació en proves professionals, estatals o internacionals:  excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (és a dir, amb existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els

esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar- ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

Seguint amb la línia anterior, existeix autorització per a les activitats en Centres de Tecnificació.

Com a novetat, queden suspeses les activitats extraescolars infantils i juvenils fora del centre escolar. Amb tot, les escoles de ciclisme poden seguir amb la seva activitat aplicant les restriccions d’aforament i de grups màxims (6 persones, incloent monitor/a) que pertoquen.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

MES INFORMACIÓ A

 FEDERACIÓ CATALANA CICLISME