Ja es pot tramitar la Targeta Bici 21 de la FCC

La Targeta Bici 21 de la FCC no és una llicència esportiva, sinó que és un producte adreçat a ciclistes més ocasionals, potser més urbans, i que engloba eminentment una assegurança de responsabilitat civil i una assistència mecànica. A diferència de la llicència, per tramitar la Targeta Bici 21 no és imprescindible fer-ho a través d’un club federat, tot i que en aquests casos tindrà un preu més reduït.

MES INFORMACIÓ A FEDERACIÓ CATALANA CICLISME