Loading...
Home2020-10-30T15:48:04+01:00

últimas noticias

Limitació a la mobilitat: queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya,
excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats. Addicionalment, durant el temps de
vigència de l’esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00
hores de dilluns, queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada terme municipal. Els
ciclistes, independentment de si estan o no federats, podran fer esport de forma
individual en el municipi propi i els limítrofs en aquests dies de cap de setmana. Durant la
setmana (dilluns a partir de les 06h i fins divendres fins les 06h) segueixen sent d’aplicació les
restriccions que hi havia fins ara en mobilitat, sumant-hi la impossibilitat de sortir de Catalunya, i fent
esport de forma individual.

AQUESTES MESURES I ALTRES AL LINK QUE US ADJUNTEM

NOVES MESURES DE LA MOBILITAT. FEDERACIÓ CATALANA CICLISME

Calendario

Propers esdeveniments

No hay próximos eventos actualmente.